ارزیابی محصول

مشتری عزیز :

خواهشمند است قبل از تکمیل فرم موارد زیر را مطالعه فرمائید:

دسته بندی عوامل ارزیابی به ترتیب بر اساس خط مشی کیفیت چهار دسته می باشد:

  1. کیفیت
  2. قیمت
  3. احترام و ارتباط با مشتری
  4. تبلیغات، عرضه و توزیع

لذا از آنجا که امتیاز داده شده ملاک سنجش و مهمترین معیار در ارزیابی روند بهبود در فعالیت های این شرکت و کسب بالاترین میزان رضایت مندی مشتریان می باشد و در ادوار مختلف مورد بررسی و محاسبه قرار می گیرد و در تنظیم و تحقیق نمودارها و شاخص ها در این معیار به صورت کمی بهره داری می شود.

خواهشمند است با تکمیل فرم زیر ما را در پیشبرد اهداف یاری نمایید.